Prima IP | Tiskarna CH4 - O nas
Smo strokovnjaki za celostne tiskarske in grafične rešitve. Na enem mestu nudimo vse, kar potrebujete za tisk od oblikovanja, priprave za tisk, tiska in dodelave ter svetovanja glede najprimernejših rešitev.
CH4, tiskarna, digitalni tisk, offset tisk, grafično oblikovanje, invalidsko podjetje, nadomestna izpolnitev invalidskih kvot
16079
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16079,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
 

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PRIMA IP D.O.O.

Splošne določbe

Splošni pogoji urejajo poslovanje družbe PRIMA IP d.o.o. in se nanašajo na vse storitve in izdelke, ki jih izvaja ali dobavlja družba PRIMA IP d.o.o. Splošni pogoji veljajo za vse osebe, podjetja in organizacije, razen če se stranki ne dogovorita drugače v pisni obliki.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani podjetja in se lahko spreminjajo.

Prodaja je namenjena pravnim osebam (d.o.o., s.p., d.n.o., d.d., javne ustanove, zavodi, društva itd.). Prodaja ni namenjena fizičnim osebam (kupcem – potrošnikom).

 

Tisk, vezenje, graviranje

Datoteke za tisk, vezenje ali graviranje morajo biti pripravljene v vektorski obliki v formatu pdf, ai ali cdr, razmerje 1:1, barvni prostor CMYK ali Pantone, besedilo v krivuljah, ločljivost slik 300 dpi. V primeru tiskovin morajo biti upoštevan tudi dodatek za porezavo in križi.

Pridržujemo si pravico do manjših odstopanj glede barve v okviru splošno veljavnih grafičnih standardov za barvno upravljanje (Delta-E) znotraj grafične stroke. Prav tako si zaradi sodelovanja z različnimi dobavitelji papirja pridržujemo pravico do manjših odstopanj v debelini in kvaliteti papirja.

Izdelana orodja, filme, klišeje, šablone, dizajne in druge elemente grafične in tiskarske priprave hranimo najmanj 2 leti od nakupa. Po tem roku lahko te materiale uničimo brez dodatnega opozorila naročniku. V kolikor načrtujete ponovno naročilo po tem roku, je naročnik dolžen na to izrecno opozoriti ob naročilu.

 

Grafično oblikovanje

Grafično oblikovanje tiskovin je lahko osnovno ali zahtevnejše, odvisno od želja naročnika in naše ocene. Grafično oblikovanje pomeni kreativno zasnovo in ali izvedbeno oblikovanje grafičnih elementov, kot so logotipi, slike in fotografije ter besedilo. Naročnik mora pred začetkom grafičnega oblikovanja zagotoviti potrebne materiale, reference in vse s projektom povezane dokumente. Naročnik dobi v predogled končni izdelek, ki ga mora preveriti in potrditi.

Korektura pomeni manjše popravke besedila, grafičnih elementov, barvne kompozicije ter postavitve. V ceno grafičnega oblikovanja sta všteti 2 korekturi, ki morata biti sporočeni pisno, vse nadaljnje korekture se plačajo dodatno po ponudbi.

Če poleg del, ki so dogovorjena v obstoječi ponudbi ali pogodbi, na željo naročnika opravimo še druga dela, kot so dela splošne svetovalne narave, tekstopisje, fotografiranje, odkup fotografij ali podobno, se za ta dela zaračuna dodaten honorar. Pred izvedbo dodatnih storitev vam bomo poslali novo ponudbo.

 

Promocijski izdelki

Slike izdelkov na spletni strani, v ponudbah, katalogih in drugih komunikacijskih orodjih družbe PRIMA IP d.o.o. so simbolične. Kupec je seznanjen, da so dovoljena manjša odstopanja blaga prikazanega v katalogu, npr. oblika, velikost, barva, material itd.

Nekatere vzorce izdelkov si lahko ogledate na sedežu družbe PRIMA IP d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana-Črnuče. V kolikor vzorci niso na voljo oziroma želite, da vam pošljemo vzorce v trajno last, se morebitni proizvodni stroški izdelave vzorcev in dobave zaračunajo ločeno od naročenih izdelkov.

 

Izdelki po meri

Za izdelke izdelane ali dodelane po natančnih navodilih naročnika, in prilagojene naročnikovim specifičnim potrebam, naročnik prevzame vso odgovornost za obstoj blagovne znamke, avtorskih pravic ter pravic do reprodukcije in proizvodnje.

 

Cene

Vse cene so FCO skladišče PRIMA IP d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana-Črnuče. Pridržujemo si pravico do spremembe cen, če se razmere na trgu bistveno spremenijo.

Ponudbe so vedno neobvezujoče. Cene in dobavni roki so informativne narave in jih je potrebno pred naročilom ponovno preveriti, prav tako tudi zalogo. Cene veljajo za navedene dobavne roke in količine, v primeru prednostne (ekspresne) proizvodnje se lahko cene spremenijo. V primeru, da zaloga določenega blaga poide ali ga proizvajalec neha proizvajati, ne jamčimo ponovne nabave blaga.

Cene veljajo samo za specificiran obseg dela v ponudbi ali predračunu. Cene se spremenijo, če se spremenijo tehnični elementi navedeni v ponudbi. Cene ne vključujejo grafičnega oblikovanja, nakupa slik, izdelave vzorcev in tiska, razen če je to izrecno navedeno. Vsa dodatna dela, ki niso izrecno navedena se zaračunavajo posebej. Za dodatna dela se izdela posebna ponudba.

Vse cene v ponudbi ali v kakršnikoli komunikaciji, ki izvira od PRIMA IP d.o.o., so v EUR brez davka na dodano vrednost, ki se obračuna posebej, v kolikor ni pri posamezni ceni izrecno določeno drugače.

Veljavnost ponudbe je 30 dni od njene izdaje.

 

Plačilni pogoji

Blago izdamo po plačilu predračuna ali ob plačilu računa v dogovorjenem plačilnem roku z bančnim nakazilom na naš transakcijski račun. Plačilo z gotovino ni možno.

V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.

 

Naročilo

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo. Za potrdilo naročila je potrebno ponudbo ali predračun pisno potrditi osebno na sedežu našega podjetja, po elektronski pošti, faksu ali navadni pošti ter dostaviti datoteke za tisk ali potrditi postavitev za tisk, če je bila pripravljena z naše strani. V primeru poslovanja z naročilnico mora le-ta vsebovati predmet naročila, tehnične elemente in kontaktno osebo, dogovorjeno ceno in rok dobave.

Od tega trenutka so vse cene in ostali pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca. V primeru morebitne spremembe roka dobave zaradi višje sile ali drugega objektivnega razloga (dogodki, ki jih ob pošiljanju ponudbe nismo mogli predvideti in ki se jim ob nastanku nismo mogli izogniti), vas bomo o tem pravočasno obvestili in vam sporočili nov rok dobave.

S potrditvijo naročila se v celoti šteje, da naročnik nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

 

Spremembe naročila

Po naročnikovi potrditvi za tisk, se vsakršna sprememba naročila oziroma nov popravek že potrjene predloge za tisk šteje kot novo dodatno naročilo, zato vam bomo poslali nov predračun, že naročeno storitev pa vam bomo zaračunali v celoti.

 

Dobavni roki

Dobavni rok je dogovorjen ob potrditvi naročila. Pridržujemo si pravico do delne dobave, razen če ni izrecno dogovorjeno drugače. To velja še zlasti za naročila, ki so sestavljena iz več izdelkov in s tem proizvodnje v različnih območjih.

Delovni čas je od ponedeljka do petka. Sobote, nedelje in prazniki niso delovni dnevi.

 

Prevzem blaga

Izdelke prevzamete na sedežu družbe PRIMA IP d.o.o., Brnčičeva 31, 1231 Ljubljana-Črnuče). Dostavo ali pošiljanje po pošti na svoj naslov lahko naročite oziroma dogovorite ob povpraševanju oziroma naročilu. Dostava se zaračuna po ponudbi ali po dogovoru, pošiljanje po pošti pa skladno s cenikom distributerja (Pošta Slovenije, DPD, GLS).

 

Reklamacije

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopa od naročila. Reklamacije na količino blaga upoštevamo samo ob prevzemu blaga, reklamacije na kvaliteto blaga pa v roku 8 dni od prevzema blaga. Reklamacija mora biti podana v pisni obliki (reklamacijski zapisnik) vključno s predmetom reklamacije in eksplicitno navedbo elementov reklamacije in utemeljitvijo razlogov za reklamacijo. Kupec lahko blago vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga na lastne stroške prodajalca vrne po pošti. Pošiljk z odkupnino, brez dogovora ne sprejemamo. PRIMA IP d.o.o. mora v največ petih delovnih dneh po pisnem obvestilu kupca potrditi prejem reklamacije in sporočiti, kako bo potekal celoten reklamacijski postopek.

Reklamacijo je možno uveljavljati samo za izdelke, ki še niso bili uporabljeni oziroma niso bili poškodovani pri nadaljnji uporabi ali obdelavi. Izdelki morajo biti vrnjeni originalno zapakirani skupaj z nepoškodovano embalažo in z vsemi pripadajočimi elementi (navodila, certifikati itd.) ter kopijo računa. Za napake, ki so nastale zaradi naknadnega posega v izdelek, ali zaradi neprimerne uporabe in ali vzdrževanja izdelkov (npr. neupoštevanja navodil in deklaracij, neprimerno hranjenje npr. v vlažnih ali mokrih prostorih) s strani kupca ali končnega uporabnika, PRIMA IP d.o.o. ne odgovarja. Reklamacija je prav tako neupravičena, če jo želi kupec uveljavljati za storitve, ki niso bile naročene pri družbi PRIMA IP d.o.o.

Za nepravilne datoteke in vsebinske ali tehnične napake v datotekah in izdelkih, ki jih dostavi naročnik odgovarja naročnik sam. V primeru tiska na izdelke, ki jih dostavi naročnik, je potrebno upoštevati tiskarski kalo do 3 % izdelkov. Vrednosti naročnikovih izdelkov, ki bi se pri tisku morda uničili, ne moremo povrniti. Prav tako pri izdelkih naročnika ne moremo garantirati obstojnosti tiska in ne prevzemamo odgovornosti za morebitne spremembe na izdelku kot posledica tiska ali druge vrste dodelave.

Družba PRIMA IP d.o.o. ne jamči za kakovost storitev, ki jih na izrecno željo naročnika opravi v neprimerno kratkem roku.

Morebitna reklamacija se rešuje z zamenjavo reklamiranih izdelkov ali dobropisom in ne zadrži plačila računa.

Te obveznosti veljajo tudi za tretje osebe, ki jih je kupec navedel kot končne prejemnike blaga ali storitev. Kupec je dolžan morebitne končne prejemnike obvestiti o teh Splošnih pogojih.

 

Zavrnitve računov

Prosimo, da se pred oddajo naročila prepričate o ustreznosti podatkov, ki bodo navedeni na računu. Če ste davčni zavezanci, prodajnega svetovalca o tem ustrezno obvestite pred pripravo ponudbe. Kasnejše spreminjanje računa je zamudno in v določenih primerih tudi nemogoče. Vsekakor ni mogoče zavrniti računa in zahtevati novega na naslov druge osebe po preteku osmih dni od prevzema blaga.

 

Varovanje poslovnih skrivnosti

Izvajalec in naročnik se zavezujeta varovati poslovne skrivnosti, skladno z veljavno zakonodajo. poslovno skrivnost predstavljajo vse ponudbe, predračuni, računi, grafični dizajni, orodja, šablone, klišeji, filmi itd.

 

Pritožbe in spori

Družba PRIMA IP d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. PRIMA IP d.o.o. si bo po najboljših močeh prizadevala, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

Vprašanja in informacije

Za vsa dodatna vprašanja in informacije se lahko obrnete na vašega prodajnega svetovalca ali na naše splošne kontakte:

 

PRIMA d.o.o.

Brnčičeva 31

1231 Ljubljana-Črnuče

info@prima-ip.si